ICh. Lassie Aischa is a dam of these litters:

Litter A ICh. Lassie Aischa + ICh. Sultan v.d. Karlshofer Wiese
ICh. Lassie Aischa x ICh. Sultan v.d. Karlshofer Wiese

Pedigree - litter A Photos - litter A
Litter C ICh. Lassie Aischa + Ch. Sasquehanna Golfista
ICh. Lassie Aischa x Ch. Sasquehanna Golfista

Pedigree - litter C Photos - litter C
Litter D ICh. Lassie Aischa + Ch. Greit Chance Spektrum
ICh. Lassie Aischa x Ch. Greit Chance Spektrum

Pedigree - litter D Photos - litter D
back